MediabankAnna Linusson Jonsson och Benkt Wiklund

Anna Linusson Jonsson och Benkt Wiklund

Anna Linusson Jonsson, föreståndare för Företagsforskarskolan och Benkt Wiklund, samordnare vid Externa relationer, ER. Bilden togs för Aktum nr 1, 2018.

Användning:
Foto: Mattias Pettersson
Fotograf:
Mattias Pettersson
Fotodatum:
2018-02-19
Nyckelord:
Företagsforskarskolan, forskarskola, forskarutbildning, samverkan, samarbete, Aktum
Utgångsdatum:
2045-03-22
Filnamn:
Anna_o_Bengt_0088_180219_MPN.jpg
Id:
13127

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår