MediabankCharlotta Vingsle

Charlotta Vinglse - naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Charlotta Vingsle, universitetslektor vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik, Umeå universitet. Att använda formativ bedömning i matematikundervisningen är inte okomplicerat att genomföra för läraren. Ska eleverna också få möjligheter att själva reglera sitt lärande behöver undervisningen om hur man lär sig att lära bli tydligare för eleverna. Det visar Charlotta Vingsle i sin avhandling som hon försvarade vid Umeå universitet torsdagen den 8 juni 2017.

Användning:
Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges.
Fotograf:
Ingrid Söderbergh
Fotodatum:
2017-06-01
Nyckelord:
formativ bedömning, naturvetenskapernas och matematikens didaktik
Filnamn:
Charlotta Vingsle_9464.jpg
Id:
10025

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår