MediabankChristina West

Christina West - pediatrik

Christina West, överläkare och universitetslektor i pediatrik vid Institutionen för klinisk vetenskap. Kungl. Skytteanska samfundets pris, medfak 2014, årshögtid 2014

Användning:
Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges.
Fler begränsningar:
Christina West, Kungl. Skytteanska samfundets pris, medfak 2014, årshögtid 2014
Fotograf:
Mattias Pettersson
Nyckelord:
barnläkare, medicin, Pristagare, årshögtid 2014, pediatrik, klinisk vetenskap, barn, Personer
Filnamn:
West_Christina_8563_140826_MPN.jpg
Id:
2420

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår