MediabankErasmus + On track 20191216ALL IMG 0736

Erasmus + on track

Fr v Johannes Norén, Olivia Walfridsson, Joakim Eriksson och Elias Ågren, studenter på civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi. Deltar i projektet Erasmus + on track ska stimulera utbytesstudenter till hållbart resande. I vår pluggar de vid europeiska lärosäten och får var sitt interrailkort för att ta tåget till sina studiedestinationer.

Fotograf:
Anna-Lena Lindskog
Fotodatum:
20191216
Nyckelord:
Hållbarhet, hållbart resande, utbytesstudenter, Europa, tåg
Utgångsdatum:
2024-12-31
Filnamn:
Erasmus + On track_20191216ALL_IMG_0736.jpg
Id:
21990

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår