MediabankHans Adolfsson

Hans Adolfsson - rektor

Hans Adolfsson tillträdde som rektor för Umeå universitet den 1 juli 2016. Hans förordnande sträcker sig till och med den 30 juni 2022. Han är professor i kemi och jobbade tidigare som prorektor på Stockholms universitet. Porträttbild på rektor till ledare/inledning i Tänk 2017.

Användning:
Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges.
Fler begränsningar:
Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Umeå universitet och fotografens namn (Elin Berge) ska anges.
Fotograf:
Elin Berge
Fotodatum:
2016-05-02
Nyckelord:
universitetsledningen, universitetsledning, rektor, Huvudgrupper, Personer
Filnamn:
adolfsson_hans_160502__MG_2493.jpg
Id:
7227

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår