MediabankKemi_skola_200303_0079_ELN.jpg

Kemiexperiment på Curiosum

Kemiexperiment på Curiosum

Fler begränsningar:
Får användas för att porträttera aktiviteter vid Curiosum
Fotograf:
Eva Lönn
Fotodatum:
2020-03-03
Nyckelord:
Curiosum, skolprogram, Kemi, kemi, experiment, kemiexperiment
Utgångsdatum:
2025-06-15
Filnamn:
Kemi_200303_0079_ELN.jpg
Id:
26088

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår