MediabankLars Lindblom

Lars Lindblom - filosofi

Lars Lindblom, universitetslektor i filosofi vid institutionen för idé- och samhällsstudier. Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2013

Användning:
Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges.
Fler begränsningar:
Lars Lindblom, universitetslektor i filosofi vid institutionen för idé- och samhällsstudier Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2013
Fotograf:
Mattias Pettersson
Fotodatum:
2012-12-11
Nyckelord:
humaniora, Pristagare, lärare, filosofi, idé- och samhällsstudier, Umeå universitet
Filnamn:
Lars Lindblom .jpg
Id:
2418

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår