MediabankLedningen Arkitekthögskolan

Ledningen Arkitekthögskolan

Arkitekthögskolan har ny ledning från höstterminen 2019, på bilden tillsammans med universitetets rektor och dekan för teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Från vänster Hans Adolfsson, rektor, Amalia Katapodis, programansvarig, Mikael Henningsson, prefekt, Michael Gruber, biträdande prefekt, Sara Thor, ställföreträdande prefekt, och Mikael Elofsson, dekan.

Fotograf:
Mattias Pettersson
Fotodatum:
2019-09-03
Nyckelord:
Utgångsdatum:
2030-09-30
Filnamn:
Gruppbild_Arkitekt_9253_190903_MPN.jpg
Id:
20391

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår