MediabankMarcus Schmitt-Egenolf

Marcus Schmitt-Egenolf

Marcus Schmitt-Egenolf, professor i dermatologi och venereologi, årshögtid 2014.

Användning:
Bilden får användas i samband med redaktionella inslag om Umeå universitet. Fotografens namn ska anges.
Fler begränsningar:
Marcus Schmitt-Egenolf, professor i dermatologi och venereologi, årshögtid 2014
Fotograf:
Mattias Pettersson
Fotodatum:
2014-08-22
Nyckelord:
medicin, Forskare, professor, dermatologi och venereologi, årshögtid 2014, Personer
Filnamn:
Schmitt_Egenolf_Marcus_8309_140822_MPN.jpg
Id:
2620

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår