MediabankMicrosporidium spores

Sporer av mikrosporidier

Mikroskopisk bild av sporer av mikrosporidium Vairimorpha necatrix (artnamn som bör vara i kursivt stil).

Användning:
Publikation endast efter godkännande av Jonas Barandun
Fler begränsningar:
Får endast publiceras i samband med information om Jonas Baranduns forskning om mikrosporidier
Fotograf:
Charles Vossbrinck (The Connecticut Agricultural Experiment StationNew Haven, CT, USA)
Fotodatum:
2019-07-16
Nyckelord:
mikrobiologi, Molekylärbiologi, The Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS), svamp infektion, strukturbiologi, cryo-elektronmikroskopi
Filnamn:
Microsporidium spores_SNAP-150547-0022.jpg
Id:
19827

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår