MediabankSylvain Monteux

Sylvain Monteux - doktorand vid Ekologi, miljö och geovetenskap

Sylvain Monteux är doktorand vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap och Climate Impacts Research Centre, och är stationerad vid Abisko naturvetenskapliga station (ANS). På bilden står han på Storflaket utanför Abisko, ett fält som ofta används för studier bland forskare på ANS. Sylvain Monteux studerar permafrost och dess samspel med mikroorganismer. Sylvain Monteux, doctoral student at the Department of Ecology and Environmental Science and Climate Impacts Research Centre. He is stationed at Abisko Scientific Research Station (ANS). Here, at Storflaket , a field outside of Abisko often used for studies by researchers at ANS. Sylvain Monteux studies permafrost and its correlation with microbes.

Fotograf:
Tomas Utsi
Fotodatum:
2017-06-27
Nyckelord:
Arktis, permafrost, Abisko, Abisko naturvetenskapliga station, fältarbete, fältstudier, Ekologi, miljö och geovetenskap, Ekologi, CIRC, fjäll, fjällen
Utgångsdatum:
2027-06-27
Filnamn:
Sylvain Monteux_Tomas Utsi-1.jpg
Id:
10363

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår