MediabankYngve Gustafson

Yngve Gustafson, överläkare och senior professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Yngve Gustafson, överläkare och senior professor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Avdelningschef Geriatrik. Wajlit och Eric Forsgrens pris till framstående Alzheimerforskare 2014,

Användning:
Får användas som pressbild vid redaktionell publicering i artiklar som handlar om Umeå universitet. Ange fotograf: Mattias Pettersson.
Fotograf:
Mattias Pettersson
Fotodatum:
2014-08-28
Nyckelord:
medicin, samhällsmedicin, rehabilitering, samhällsmedicin och rehabilitering, alzheimer, geriatrik, äldrevård, åldrande, vård, omsorg
Utgångsdatum:
2028-01-31
Filnamn:
Gustafson_Yngve_9868_140828_MPN.jpg
Id:
12462

Hur får bilden användas?

Det här är en sammanfattning av villkoren för hur bilden får användas. Alla villkor hittar du i ramavtal dnr 241-1566-12. Det kan även finnas andra begränsningar för användning av bilden, som till exempel engångsanvändning och liknande. Den informationen hittar du i bildens copyrightfält.

Vem får använda bilden?
  • Universitetet får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Universitetets studentkårer får använda bilden för information och marknadsföring.
  • Press utanför universitetet får enbart använda bilden i redaktionella inslag om Umeå universitet.
  • Umeå kommun får använda bilden för gemensamma satsningar med universitetet.
  • Bilden får inte användas av annan part utanför universitetet.

Hur får du använda bilden?
  • Bilden får användas i digitalt och tryckt material.
  • Bilden får bara beskäras för att anpassas till olika bildformat.
  • Fotografen är alltid upphovsrättshavare namn ska alltid anges i anslutning till bilden när den publiceras.

Vill du använda bilden på ett sätt som inte är tillåtet enligt de här villkoren? Kontakta då [email protected]

Jag godkänner villkoren, ladda ner Nej tack, jag avstår